Data veiligheid

1. ALGEMEEN

 • 1.1 Dit beleid over het omgaan met persoonsgegevens ("Privacybeleid") beschrijft hoe Sol og Strand Feriehusudlejning ("Sol og Strand", "ons", "onze", "wij") gegevens over u verzamelt en verwerkt.
 • 1.2 Het Privacybeleid geldt voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen via de websites van Sol og Strand, bijv. www.sologstrand.nl (de "Website").
 • 1.3 Sol og Strand is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Voor contact met Sol og Strand kunt u gebruikmaken van de contactgegevens vermeld onder pnt. 7.2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, MET WELK DOEL EN DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING

 • 2.1 Als u de Website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens over u en uw gebruik van de Website, bijv. welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op de Website, uw IP-adres, waaronder uw netwerklocatie, en informatie over uw computer.
 • 2.1.1 Het doel is het optimaliseren van de gebruikersbeleving en de functie van de Website, evenals een doelgerichte marketing, waaronder retargeting via Facebook en Google. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk zodat wij de Website kunnen verbeteren en u relevante aanbiedingen kunnen doen.
 • 2.1.2 De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f van de Europese Privacyverordening.
 • 2.2 Als u een product koopt of met ons communiceert op de Website, verzamelen wij de gegevens die u zelf verstrekt, bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalwijze, gegevens over de producten die u koopt en informatie over het IP-adres vanwaar de bestelling heeft plaatsgevonden.
 • 2.2.1 Het doel is dat wij de diensten kunnen leveren die u heeft besteld en voor het overige kunnen voldoen aan onze overeenkomst met u, waaronder het kunnen bewaken van uw herroepings- en reclamatierecht. Gegevens over uw aankoop kunnen wij ook verwerken om te voldoen aan wettelijke eisen, waaronder eisen ten aanzien van de boekhouding. Bij aankoop wordt het IP-adres geregistreerd met als doel ons belang te behartigen om fraude te kunnen voorkomen en documenteren.
 • 2.2.2 De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b, c en f van de Europese Privacyverordening.
 • 2.3 Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens met betrekking tot uw e-mailadres en evt. uw naam.
 • 2.3.1 Het doel is ons belang te behartigen om nieuwsbrieven en doelgerichte marketing te kunnen leveren.
 • 2.3.2 De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f van de Europese Privacyverordening.
 • 2.4 Als u een bemiddelingsovereenkomst voor de verhuur van uw vakantiehuis sluit, wordt u gevraagd bijv. uw naam, privéadres, het adres van het vakantiehuis, e-mailadres, telefoonnummers en bankgegevens te verstrekken. Afgezien van de naam, adressen en bankgegevens bepaalt u zelf welke informatie u aan ons wilt verstrekken.
 • 2.4.1 Het doel is te bemiddelen bij de verhuur van uw vakantiehuis en te betalen voor uw diensten, en u diensten te leveren en de voordelen te bieden die verbonden zijn aan de verhuur, evenals ons belang te behartigen om nieuwsbrieven te kunnen verzenden en doelgerichte marketing te kunnen voeren.
 • 2.4.2 De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b en f van de Europese Privacyverordening.
 • 2.5 Als u via ons deelneemt aan een tevredenheidsanalyse, worden persoonsgegevens als uw naam en e-mail, klantrelatie en al uw antwoorden op de vragen van het analysebureau bewaard. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons wilt verstrekken.
 • 2.5.1 Het doel is meer inzicht in en verbetering van de klantrelaties en klantervaringen.
 • 2.5.2 De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b en f van de Europese Privacyverordening.
 • 2.6 Als u iets in een gastenboek op de Website schrijft, verzamelen wij de gegevens die u zelf verstrekt, zoals naam en beoordeling, gegevens over welk huis u wanneer heeft gehuurd en informatie over het IP-adres vanwaar de communicatie heeft plaatsgevonden. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons wilt verstrekken.
 • 2.6.1 Het doel is meer inzicht in en verbetering van de klantrelaties en klantervaringen.
 • 2.6.2 De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b en f van de Europese Privacyverordening.3. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

 • 3.1 Gegevens over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bestelnummers worden doorgegeven aan Tryg Rejseforsikring, de verzekeringsmaatschappij die onze vakantiegasten verzekert in geval van annulering, afbreking, inboedelaansprakelijkheid en doktersdienst. De verzekeringspremie is bij de huurprijs inbegrepen (zie huurvoorwaarden). Als vakantiegast worden uw naam en nationaliteit doorgegeven via de login van de huiseigenaar.
 • 3.2 Gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe samenwerkingspartners die de gegevens namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe samenwerkingspartners voor onder andere technische exploitatie en verbetering van de Website, het verzenden van nieuwsbrieven en doelgerichte marketing, waaronder retargeting, en voor uw beoordeling van onze onderneming en diensten. Als u ons en onze diensten bijvoorbeeld beoordeelt via een link op TrustPilot, worden uw naam en klantnummer doorgegeven aan TrustPilot om uw klantrelatie met ons te verifiëren. Als u in ons gastenboek schrijft, kunt u actief kiezen of uw naam gepubliceerd mag worden op de Website. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers die namens ons gegevens verwerken waar wij de verwerkingsverantwoordelijke voor zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het nakomen van hun overeenkomst met ons, en dienen deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Wij hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.
 • 3.3 Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics v/Google LLC. en Facebook Inc., zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De noodzakelijke garanties voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker volgens EU-U.S. Privacy Shield, zie art. 45 van de Europese Privacyverordening.
 • 3.3.1 een kopie van de certificering van Google LLC vindt u hier
 • 3.3.2 een kopie van de certificering van Facebook Inc. vindt u hier.4. UW RECHTEN

 • 4.1 Teneinde openheid te geven over de verwerking van uw gegevens, informeren wij u als gegevensverantwoordelijke over uw rechten.
 • 4.2 Het inzagerecht
 • 4.2.1 U heeft op elk moment het recht ons te verzoeken om informatie over onder andere welke gegevens wij van u hebben geregistreerd, het doel van de registratie, de mogelijke categorieën persoonsgegevens en gegevensontvangers, en de herkomst van de gegevens.
 • 4.2.2 U heeft het recht een kopie toegestuurd te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u een kopie van uw persoonsgegevens wenst, dient u hiertoe een schriftelijk verzoek te sturen naar data@sologstrand.dk. U wordt mogelijk verzocht aan te tonen dat u degene bent voor wie u zich uitgeeft.
 • 4.3 Het recht op correctie
 • 4.3.1 U heeft het recht onjuiste persoonsgegevens van u door ons te laten corrigeren. Indien u fouten signaleert in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd, wordt u verzocht schriftelijk contact met ons op te nemen zodat de gegevens kunnen worden gecorrigeerd.
 • 4.3.2 Gegevens die wij hebben geregistreerd naar aanleiding van uw boeking of een andere overeenkomst met ons, kunt u zelf corrigeren via uw inlogpagina op www.sologstrand.dk.
 • 4.4 Het recht op verwijdering
 • 4.4.1 In bepaalde gevallen heeft u het recht om alle of bepaalde persoonsgegevens van u door ons te laten verwijderen, bijv. als u uw toestemming intrekt en wij geen andere wettelijke basis hebben om de verwerking voort te zetten. Indien een verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijv. om ervoor te zorgen dat wij onze wettelijke verplichtingen kunnen naleven, of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • 4.5 Het recht verwerking te beperken tot bewaren
 • 4.5.1 U heeft in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot alleen bewaren, als u bijv. van mening bent dat de gegevens die wij van u verwerken, niet correct zijn.
 • 4.6 Het recht op dataportabiliteit
 • 4.6.1 U heeft in bepaalde gevallen het recht de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, aangeleverd te krijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverantwoordelijke.
 • 4.7 Het recht van bezwaar
 • 4.7.1 U heeft op elk moment het recht om een bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, waaronder de profilering die plaatsvindt om onze direct marketing doelgericht te maken.
 • 4.7.2 Daarnaast heeft u het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons om legitieme redenen wordt toegepast, zie punt 2.1, 2.3 en 2.4.
 • 4.8 Het recht op intrekken van toestemming
 • 4.8.1 U heeft op elk moment het recht uw toestemming in te trekken voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de profilering die plaatsvindt van u als vakantiehuiseigenaar. Indien u uw toestemming wilt intrekken, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via data@sologstrand.dk.
 • 4.9 Het recht op beroep
 • 4.9.1 U heeft op elk moment het recht een klacht in te dienen bij Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Een klacht kan onder andere worden ingediend per e-mail via dt@datatilsynet.dk of telefoon +45 33 19 32 00.5. VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • 5.1 Gegevens die verzameld zijn over uw gebruik van de Website, zie punt 2.1, worden uiterlijk verwijderd wanneer u gedurende 1 jaar geen gebruik heeft gemaakt van de Website.
 • 5.2 Gegevens die verzameld zijn in verband met uw aanmelding voor onze nieuwsbrief, worden verwijderd als uw toestemming voor onze nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij wij een andere reden voor de gegevensverwerking hebben.
 • 5.3 Gegevens die verzameld zijn in verband met een aankoop die u heeft gedaan via de Website, zie punt 2.2, zullen in principe worden verwijderd 5 jaar na het verstrijken van het kalenderjaar waarin u uw aankoop heeft gedaan. De gegevens kunnen echter langer worden bewaard als wij hiertoe een legitieme reden hebben, bijv. als dit noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of als bewaren noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Boekhoudgegevens worden gedurende 5 jaar en tot het verstrijken van het boekjaar bewaard teneinde aan de voorschriften in de boekhoudwetgeving te voldoen.
 • 5.4 Gegevens die verzameld zijn in verband met een bemiddelingsovereenkomst, zie punt 2.4, zullen in principe worden verwijderd 3 jaar na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de bemiddelingsovereenkomst is geëindigd. De gegevens kunnen echter langer worden bewaard als wij hiertoe een legitieme reden hebben, bijv. als dit noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of als bewaren noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Boekhoudgegevens worden gedurende 5 jaar en tot het verstrijken van het boekjaar bewaard teneinde aan de voorschriften in de boekhoudwetgeving te voldoen.6. VEILIGHEID

 • 6.1 Wij nemen voortdurend technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om vernietiging, verlies, wijziging, verslechtering of ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
 • 6.2 Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren, hebben toegang hiertoe.7. CONTACTGEGEVENS

 • 7.1 Sol og Strand Feriehusudlejning A/S is de gegevensverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld.
 • 7.2 Als u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid heeft of gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten zoals beschreven in punt 4, kunt u contact opnemen met:
  Sol og Strand Feriehusudlejning A/S,
  Ilsigvej 21,
  Hune,
  DK-9492 Blokhus
  Tel.nr.: +45 99444444
  E-mail: data@sologstrand.dk8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

 • 8.1 Indien wij wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid, wordt u hiervan bij uw volgende bezoek aan de Website op de hoogte gesteld.
 • 8.2 Als u een bemiddelingsovereenkomst met ons heeft gesloten, wordt u van wijzigingen in het beleid op de hoogte gesteld bij het versturen van informatie naar uw geregistreerde e-mailadres en/of via uw inlogpagina.9. VERSIES

 • 9.1 Dit is de 1e versie van het privacybeleid van Sol og Strand d.d. 14 mei 2018.