Perceel/groote

De grootte van het vakantiehuis (m2) wordt gemeten langs de buitenmuren van de woning (exclusief terras). Vaak staat in de presentatie aangegeven op wat voor perceel het vakantiehuis staat. In de meeste gevallen is er sprake van een natuur- of duinperceel, waar bijvoorbeeld geen gras gemaaid wordt. Als het een nieuw vakantiehuis betreft, is het perceel of de tuin vaak nog niet helemaal aangelegd.
Er is zelden sprake van een afscheiding rond het perceel (heg, hek e.d.). De grootte van het perceel staat in de presentatie van het huis aangegeven. Dit betekent echter niet altijd dat het aantal vierkante meters overal begaanbaar is, aangezien er bomen en struiken e.d. op het perceel kunnen staan. Ook kan het perceel deel uitmaken van een groter duingebied dat niet afgezet mag worden.