Boot

Indien er bij het vakantiehuis een boot aanwezig is, dan dient u zelf, overeenkomstig de Deense wetgeving, voor reddings-/zwemvesten te zorgen c.q. te huren.

Het niet gebruiken van reddings-/zwemvesten, kan een boete opleveren. In enkele gevallen zijn er in de vakantiewoning reddingsvesten aanwezig, controleert u dan of deze goed passen en het lichaamsgewicht niet het drijfvermogen van het reddingsvest overschrijdt.

Het is niet toegestaan om langer als 1500 meter uit de kust te varen.

Vergeet niet een hoosemmertje, zaklantaarn, mobieltelefoon, kaart, kompas, geschikte kleding en extra brandstof voor motorboten mee te nemen.