Sorteren van afval

In Denemarken moet afval gesorteerd worden. Daarom wordt u in de meeste vakantiehuizen geconfronteerd met de verplichting om het afval te sorteren voordat u het weggooit. Niet alle gemeenten hebben echter dezelfde vooruitgang geboekt. Daarom zullen er huisjes zijn waar het afval nog niet is gesorteerd. Het doel van de Deense autoriteiten is dat Denemarken tegen eind 2023 een landelijk dekkend afvalsorteersysteem moet hebben waar afval wordt gesorteerd in voedselafval, glas, papier, voedsel- en drankkartons. Karton, metaal, plastic, gevaarlijk afval, textiel en restafval. Dit betekent niet dat er 10 sorteerbakken in het tuinhuisje staan. Op de overgrote meerderheid van de plaatsen worden meerdere categorieën rond een container gedeeld – het kan bijvoorbeeld papier en karton zijn, of metaal en plastic.

Daarom moet u waar mogelijk afval sorteren. Onjuiste sortering kan resulteren in een boete van maximaal DKK 3.000